Suomen kielen ja kulttuurin laitos on toiminut Venäläisessä Kristillisessä humanistisessa akademissa vuodesta 1998 alkaen. Vuonna 2003 laitoksesta valmistui ensimmäisiä asiantuntijoita.

Meidän akademiamme perustajat - Venäjän Opetusakatemia, Pietarin Hengellinen akatemia, Venäjän Kirjallisuuden instituutti (Pushkinin talo) - perustaessaan korkeakoulumme aikoivat toteuttaa siinä synteesin koulutuksesta, humanistisesta tieteestä ja kristillisestä hengellisyydestä. Siksi akademiassamme tavoitteena on tarjota venäläisille koulutusta, joka vastaa monikansallisen Venäjän hengellisiä ja kulttuuriperinteitä.

 

Korkeakoulumme ohjelma perii Moskovan ja Pietarin yliopistojen suuntautumisen laajan humanistiseen sivistykseen, joka tekee valmistuneelle mahdolliseksi olla paitsi asiantuntija myös intellektuelli. Sellainen lähestymistapa toteutuu Venäjän Kristillisessä humanistisessa akademiassa yhtenäisen humanistisen koulutuksen konseptin kautta.

 

 

Suomen kielen ja kulttuurin laitos valmistaa Suomea koskevien monipuolisten humanististen tietojen asiantuntijoita pääaineinaan suomen kieli, historia ja kulttuuri. Maailman yleishistoriallisen -, kirjallisen - ja hengellisen kehityksen tutkimuksen kontekstissä keskeista huomiota kiinnitetään Suomessa tältä osin tapahtuneiden prosessien syvälliseen omaksumiseen. Liisäksi opetuksen kuluessa yksityiskohtaisesti tarkastellaan Suomeen ja Itämeren maiden taloutta ja niiden asemaa kansainvälisesti.

Suomen kielen opiskelun ohella erityistä huomiota kiinnitetään ruotsin kielten oppimiseen, jolloin englannin oppiminen on pakollista.

Laitoksen ohjelma edellyttää neljan vuoden (kandidaattitutkinto) ja kahden vuoden (maisteritutkinto) opintoja.

Näin valmistuu asiantuntijoita, mikä ei ole mahdollista missään muussa Venäjän korkeakoulussa. 

 

Laitoksen erikoiskurssit:

Suomen kieli, Suomen historia, englannin kieli, ruotsin kieli, Pohjoismaiden tutkimus, Suomen kirjallisuuden historia, Suomen kulttuurin historia, Suomen arkeologia, suomalais-ugrilaisten etnografia, Suomen uskonnollinen elämä, Suomen maantiede, Suomen talous, Suomen sosiaalinen ja poliittinen järjestelmä, Suomi kansainvälisten taloussuhteiden järestelmässä ym

 

Laitoksen opetusta ja tieteellistä työtä tukee Suomen Pietarin Instituutti.

 

Opiskelijoidemme käyvät usein Suomessa tutustumassa maan kaupunkeihin, sen museoihin, kirjastoihin, nähtävyksiin. Kuvat tästä.

 

Suomen kielen ja kulttuurin laitos on yhteistyössä Lieksan kristillisen opiston kanssa, jossa opiskelijoillemme järjestetään suomen kielen ja Suomen yhteiskunnon kursseja. Kuvat kursseista  tästä.

 

Akademiassamme pidetään vuosittain kansainvälinen konferenssi nimeltään Pietari ja Pohjoismaat, johon tulevat tiedemiehet mm Suomesta, Ruotsista, Valkovenäjältä, Virosta, Iso-Britaniasta ja monista Venäjän osista. Kuvat konferensseista  tästä.

 

Opiskelijoidemme lempi juhla on tietenkin pikkujoulu, jossa joka ryhmä esittää jotakin hauskaa, laulaa ja tekee perussuomalaista ruokaa. Kuvat eripikkujouluista tästä ja  tästä.